به نام خدا

ضمن عرض تشکر از تمامی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترمی که اقدام به ارسال مقاله برای اولین کنگره ملی بهینه سازی مصرف انرژی نمودن، به استحضار می رساند به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد مقالات دریافتی به صلاح دید شورای سیاست گذاری کنگره برگزاری کنگره لغو گردیده است. لذا بدین وسیله مراتب عذر خواهی خود را از تمامی شما عزیزان اعلام داشته و امیدواریم بتوانیم در فرصتی دیگر در خدمت عزیزان بزرگوار بوده و قدردان مشارکت شما باشیم.

با احترام

دبیرخانه اولین کنگره ملی بهینه سازی مصرف انرژی

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1394-12-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1394-12-28
تاریخ شروع کنفرانس
1395-02-09
تاریخ پایان کنفرانس
1395-02-09کرج، چهار راه دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی ماشین های کشاورزی

فکس: 32808138-026

تلفن: 32824000-026

09013087319

حمایت کنندگان

کنفرانس یاب

کنفرانس یاب

پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور

پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور

سازمان بهره وری انرژی ایران

سازمان بهره وری انرژی ایران

وزارت نیرو

وزارت نیرو

سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

فرم شرکت در کنفرانس

نوع عضویت شماره 1

رایگان

دانشجویان

800,000

ریال
مقالات دوم تا چهارم به ازاء هر مقاله 300000 ریال

شرکت کننده آزاد

500,000

ریال

اساتید

1,000,000

ریال
برای مقالات دوم تا چهارم 500000 ریال به ازاء هر مقاله

نوع عضویت شماره 3

800,000

ریال

نوع عضویت شماره 2

3,000,000

ریال