لطفا پیش از آغاز ثبت نام اطلاعیه ثبت نام مقالات و اطلاعیه هزینه های شرکت در کنگره را به دقت مطالعه نمایید. به علاوه متن فایل ارسالی طبق  راهنمای نگارش مقالات فارسی   تهیه شده و در سامانه بارگذاری شود. جهت بارگذاری صحیح فایل های ارسالی خواهشمندیم راهنمای بارگذاری فایل ها حتما مطالعه شود.

فایل اطلاعیه ثبت نام مقالات

اطلاعیه هزینه های شرکت در کنگره

راهنمای بارگذاری فایل ها

فایل راهنمای نگارش مقالات

فایل pdf راهنمای نگارش مقالات