بسمه تعالی

اهمیت و نقش منابع انرژی در دنیای کنونی برکسی پوشیده نیست و انرژی به عنوان یکی از عوامل بسیار مؤثر در رشد و توسعه جوامع تبدیل گشته است. از طرفی دیگر عوامل بسیاری همچون بحران کمبود انرژی در جهان و محدودیت منابع انرژی به دلیل تجدید ناپذیر بودن آن، بالا بودن رشد جمعیت و تقاضای بیشتر نسبت به مواد غذایی و محصولات صنایع مختلف، رشد بالای مصرف انرژی به دلیل الگوی ناصحیح مصرف و اتلاف آن، هزینه‌های بالای انرژی در چرخه تولید و کاهش بهره وری و دلایل دیگر، دست اندرکاران و سیاستگذاران بخش انرژی را بر آن داشته است تا جهت رویارویی با چالش های فوق به ارائه راهکارهایی بپردازند. یکی از ابزارهای اصلی و مؤثر جهت دستیابی به توسعه پایدار در سراسر جهان بهینه سازی انرژی می باشد. منظور از بهینه سازی انرژی، انتخاب الگوی صحیح و ایجاد و به کارگیری روش ها و سیاست های درست در تولید و مصرف انرژی است که علاوه بر اینکه متضمن استمرار رشد اقتصادی می باشند، موجب کاهش تخریب منابع طبیعی، کاهش اثرات سوء بر محیط زیست و جامعه و همچنین گام برداشتن در جهت توسعه پایدار جوامع می گردد. بدون شک برگزاری کنگره­ها و نشست های علمی به عنوان تجلی گاه ارائه آخرین یافته های علمی و پژوهشی، عرصه بی بدیل جهت تبادل تجربیات علمی و کاربردی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی را فراهم می­ سازد که در نتیجه‌ی آن شاهد ارتقای سطح همکاری با هدف پیشرفت علمی کشور در این حوزه خواهیم بود.

از تمام فعالان، پژوهشگران، فرهیختگان و علاقه‌مندان دعوت می‌شود تا با حضور خود در اولین کنگره بهینه سازی مصرف انرژی که به همت قطب بهینه سازی مصرف انرژی در مکانیزاسیون کشاورزی و انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران در تاریخ 9 اردیبهشت ماه ۱۳۹5 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار خواهد گردید، ما را همراهی نموده و موجبات تعالی ایران اسلامی‌ مان را فراهم آورند. این همراهی شما سبب خواهد شد تا ما با دلگرمی بیشتر همه تلاش و جدیت خود را در راستای برگزاری باشکوه‌تر این گردهمایی بزرگ علمی به‌کارگیریم.

دکتر شاهین رفیعی

دبیر اولین کنگره ملی بهینه سازی انرژی